Globaalse infoühiskonna väljakutsed

Tegemist on soome filosoofi Pekka Himaneni koostatud raportiga Soome parlamendile, mille eesmärk on kirjeldada väljakutseid globaalses infoühiskonnas ja seeläbi heaoluühiskonnas, mis vajavad kohest tähelepanu, et nendega edukalt hakkama saada. Autor toob välja erinevad arengutrendid maailmas, võimalikud arengustsenaariumid ja lahkab võimalusi, kuidas maailmamastaabis konkurentsis püsida.

Alustuseks toob ta välja 10 suurimat trendi maailmas, mis juba hooga käimas on.

Nendeks on:

 1. Suurenev rahvusvaheline maksude konkurents
 2. Uus globaalne tööjõu jaotumine
 3. Rahvastiku vananemine
 4. Suurenevad pinged heaoluühiskonnas
 5. Informatsiooniühiskonna teine faas
 6. Kultuuriliste tööstuste tõus
 7. Bio-tööstuste tõus
 8. Reginaalne konsentreeritus
 9. Globaalse lõhe suurenemine
 10. Hädaolukorra-kultuuri laienemine

Järgnevalt esitab ta kolme võimalikku dünaamilist arengusuunda:

 • Silicon Valley mudel – viitab mõtteviisile „nõrgemad jäetakse maha“. Tehnoloogiliselt ja majanduslikult on see väga tulus, kuid kaasnevad väga ulatsulikud sotsiaalsed kahjud.
 • Singapuri mudel – „võidusõit põhja poole“. Kuna riigid saavad oma makse pidevalt vähendada, et rahvusvahelisi ettevõtteid enda juurde meelitada, kolivad firmad järjest odavamatesse riikidesse.
 • Soome ehk praeguse Euroopa mudel – selle moodustavad informatsiooni- ja heaoluühiskond koos. Selle stsenaariumi järgi kaitsevad inimesed kõiki heaoluühiskonna struktuure, taipamata, et heaoluühiskonna tulevik on võimalik ainult siis, kui seda reformida sama ulatusliku innovaatilisusega nagu on läbinud infomajandus.

Lisades ka neljanda võimaluse – heaoluühiskonna ja infoühiskonna edasine kombineerimine ja innovaatiliselt reformimine.

Edasi keskendub ta Euroopa mudelile ja nimetab väärtused, mis aitaksid seda mudelit reformida. Nendeks on:

 • Hoolimine
 • Enesekindlus
 • Ühtehoidvus
 • Julgustamine
 • Vabadus
 • Loovus
 • Julgus
 • Visionäärlus
 • Tasakaal(ukus)
 • Tähenduslikkus

Soovides globaalses konkuretsis püsida, tuleb lisaks ülal nimetatud väärtuse omastamise arvestada ka järgnevate võtmetähtsusega mõistetega:

 • Loominguline majandus
 • Loominguline heaoluühiskond
 • Inimlikult tähendusrikas areng
 • Globaalne kultuur

Neid mõisteid mõtestab autor lahti ja toob välja nende olulisuse ühiskonna arengus, lisades ka juurde vajalikke tegevusi, mis tuleks ettevõtta, et globaaltrendidele vastata.

 

Raport oli väga huvitav lugemine. Kirjutatud oli lihtsas keeles ja väga hästi lahti seletatud, et ka minusugune väga tavaline inimene sai loetust üpris lihtsasti aru. Sellest lugemisest tuli hästi välja, kuidas erinevad aspektid mõjutavad kogu üldist globaalühiskonda (väärtused nagu vabadus ja loovus, samas maksundus ja tööjõu liikumine, infoühiskonna kiire areng). Kes infoühiskonnaga rohkem tuttavad on kui mina, leidsid kindlasti kohti, millega nad võib olla täiesti nõus ei olnud või oleksid tahtnud autoriga vaielda, siis minu jaoks oli silmaringilaiendav ja hariv lugemine.

Advertisements
Categories: IT eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: