Teadmusjuhtimine – I mooduli artikli analüüs

Valisin Leonard J. Ponzi ja Michael Koenig’i artikli “Knowledge management: another management fad?”

Millised on artikli peamised seisukohad?

Juhtimisalased suunad on tihti “moehullused”, mis pärast 5. aastat kaotavad oma populaarsuse.

Milliseid käsitlusi autor infojuhtimisest ja teadmusjuhtimisest esitab?

Viidates erinevatele autoritele mainitakse artiklis, et:

  • teadmusjuhtimine on strateegilise infojuhtimise uus dimensioon
  • teadmisjuhtimine on teadmuse saamise, jagamise ja efektiivselt kasutamise protsess
  • teadmusjuhtimine on selge ja süstemaatiline tähtsate teadmiste haldamine, mis on seotud teadmiste loomise, kogumise, organiseerimise, levitamise, tarbimise ja kasutamise protsessidega

Millised on seosed infojuhtimise ja teadmusjuhtimise vahel?

Peale selle, et teadmusjuhtimist peetakse mõnede autorite poolt infojuhtimise osaks, rohkem seoseid artiklis ei pakutud.

Millised on peamised järeldused, soovitused?

Kuigi teadmusjuhtimisele on omased paljud märgid, mis viitavad “moehullusele”, tundub, et see siiski on esialgu püsima jäänud. Suuna populaarsus tipnes 5. aastal, millele järgnes allakukkumine, kuid siis jällegi tõus. Selleks, et selgemat seisukohta võtta, kas teadmusjuhtimine on moehullus või saab sellest püsiv tööriist juhtimise “tööriistakastis”, tuleb autorite arvates lasta ajal veel mööduda ning läbi viia keerukamaid analüüse.

Milliseid meetodeid autor kasutab järeldusteni jõudmiseks?

Autorid võrdlesid kolme tuntud “moehulluse” (Quality Circles, Total Quality Management, Business Process Reengineering) graafikuid, mis koostati aastate lõikes kirjutatud artiklite alusel. Seda tehti bibliomeetrilise tehnikaga, kus kindlatest andmebaasidest otsiti vastava märksõnaga artikleid (nt Quality Circles) ning saadi vastuseks erinevate aastate lõikes, mitu artiklit kirjutati, kus antud märksõna oli pealkirjas või kokkuvõttes. Aastate kohta tehti graafik, kus oli hästi näha selle märksõnaga seotud artiklite arvude kasvamine ja kahanemine. “Moehullustel” see graafik tõusis järsku ja hakkas umbes peale 5. aastat püsivalt langema. Kõigil “moehullustel”, mida võrreldi, võis taolise kujuga graafikut näha. Kõik graafikud on artiklist pärit, mille viite leiab postituse lõpust.

             

 

Kõrval on “teadmusjuhtimise” märksõna graafik. Näha on, et populaarsus kahanes märgatavalt 2000. aastal, mis oli märgiks “moehullusele”, kuid ootamatult jällegi kasvas. Graafik jäi justkui poolik, mille tõttu autorid arvasid, et paremate järelduste tegemiseks oleks vaja ajal mööduda ning hiljem teha veidi keerukamate analüüsidega uued uuringud

 

 

 

 

Allikad:

Ponzi, L and Koenig, M (2002) “Knowledge management: another management fad?”   Information Research, 8(1), paper no. 145

http://InformationR.net/ir/8-1/paper145.html

 

Advertisements
Categories: Teadmusjuhtimine | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: