1. Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

Repositooriumiks valisin Learning Resource Exchange, mis on  Üle-Euroopaline üldhariduskoolide elektroonsete õppematerjalide repositoorium. Täpsemalt öeldes on tegemist nii referatooriumiga, kuna selles andmebaasis on ainult õpiobjektide metaandmed, mitte õpiobjektid ise.

Õpiobjektid on leitavad ka mitteregitreerunud külastajale. Registreerumine kasutajaks annab võimaluse hinnata, kommenteerida ja lisada õpiobjekte Lemmikutesse. Registreerumine on tasuta.

Õpiobjekte saab otsida nii märksõna, keele, aine kui ka pakkuja järgi. Lisaks saab teha linnukese kastikese “travel well” ette. Põldoja (2015) järgi on need sellised õppematerjalid “mida on sõltumata keelebarjäärist võimalik teistes maades taaskasutada”.

Eesti keelset materjali otsides on otsingutulemuseks 724 kirjet, mis on päris muljet avaldav. Lähemal uurimisel selgub, et suurem osa neist on simulatsioonid (keemia, füüsika, matemaatika alased), veidi ka muud materjali, mida on eesti keelde tõlgitud. Igatahes väga huvitav “sorimine”.

Varasemalt olen ma tuttav Koolielu portaaliga, muudega nii väga mitte. Tavaliselt kasutan Google’i abi, kui vajan ainetunni jaoks lisamaterjali mõne teema juures, teadlikult repositooriumeid pole kasutanud.

Teiste poolt koostatud materjalidest kasutan kõige enam füüsika simulatsioone PhET leheküljelt. Neid on ka eesti keelde tõlgitud, mis teeb kasutamise eriti mugavaks. Loomulikult kasutan ka Youtube’is leiduvaid videosid teemade näitlikustamiseks. Matemaatika jaoks otsin tavaliselt töölehti juurde, et saada veidi vaheldust tavapärastest ülesannetest. Tihti muudan neid oma vajadustele sobivaks.

Oma materjale jagan vähestega, kuna tihtilugu teen ma need jooksvalt valmis ning peale kasutamist leian, et miski oleks võinud teisiti olla. Alati on need ka erineva tasemega, kuna õpilased ja klassid on aastati väga erinevad. Näiteks sama töölehte, mida kasutasin füüsikas eelmine aasta, ei ole mul mõistlik samal kujul kasutada praegusel aastal, kuna klasside õppimisstiilid ja tase on niivõrd erinevad.
Usun, et õpetajad ei jaga oma materjale nii aja puuduse, tagasihoidlikuse kui ka tahtmise puudumise tõttu. Väga kiiduväärt on erinevad õppematerjalide loomise konkursid, mida näiteks HITSA aeg-ajalt korraldab. Nii nagu ikka, auhind tõstab motivatsiooni. Nii nagu õpilasi tuleb tegutsemiseks motiveerida, tuleb ka õpetajaid. Siin on kindlasti oma koht ka koolijuhatajal või miks ka mitte omavalitsusel, kes oma tegevusega saaks õpetajaid materjalide koostamise ja jagamise poole suunata.

 

Allikad

Põldoja, H. (2016). Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse. Loetud aadressilt https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/sissejuhatus-digitaalsetesse-oppematerjalidesse/

Advertisements
Categories: Digitaalsete õppematerjalide koostamine | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “1. Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid

 1. Kerttu Sepp

  Nõustun, et auhind kindlasti motiveeriks õpetajaid oma materjale jagama ja teiste materjale julgemalt kasutama. Kuid leian, et Eesti õpetajat ei ole vaja motiveerida õppematerjale looma, kuna ta teeb seda juba liigagi palju.

  Like

 2. Kaidi

  Olen nõus Gätlini väitega, et “õpetajad ei jaga oma materjale nii aja puuduse, tagasihoidlikuse kui ka tahtmise puudumise tõttu.” Kuid suurimaks põhjuseks ongi arvatavasti aeg, sest materjale tuleb tihti ise luua ning nende tegemine on väga aega nõudev, Seda just alustaval õpetajal, kellel puudub eelnev materjalide ja kogemuste pagas. Teiseks ka õpetajate suhteliselt madal enesehinnang, sest nad kipuvad arvama, et äkki nende loodud materjal ei ole piisavalt hea, et seda teistega jagada.

  Like

 3. Mulle meeldis uus teadmine: “Väga kiiduväärt on erinevad õppematerjalide loomise konkursid, mida näiteks HITSA aeg-ajalt korraldab”, mille sain sinu postitusest. Õppematerjalide jagamine ehk enda töö ja vaeva n-ö niisama ära andmine võib tekitada paljudes inimestes küsimusi, et miks ma peaks seda tegema, mis ma selle eest saan. Sellised konkursid nagu HITSA korraldab, võib motiveerida küll. Konkursil tunnustamine ja oma loodud õppematerjali avaldamine oma nime alt võib anda piisava sisendi, et ka edaspidi õppematerjale koostada ja jagada.

  Like

 4. Pingback: Õpiobjektide ja repositooriumide teema kokkuvõte | Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: