Monthly Archives: March 2016

4. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele

Ülesandes välja toodud võimalustest olen kasutanud oma töös kolme: Socrative’i, Kahooti ja Plickersit. Ise e-õpikuid, kursusi ja e-raamatuid pole koostanud ega pole hetkel ka erilist vajadust tundnud. Seega selles postituses keskendun esimesena nimetatutele.

Kuna need kolm 1:1 kasutatavat vahendit on juba kõigile enam-vähem tuttavad, siis ei hakka neid pikalt lahti seletama, vaid hoopis võrdlen, millal ma ühte või teist kasutan oma tundides.

 

Socrative

SOCRATIVESocrative oli esimene, mida kasutama hakkasin. Seda eelkõige sellise klassi puhul, kes füüsika aine puhul täielikult kangestusid mõttest kontrolltööst ning ega nende oskused iseseisvalt õppida olnud ka kiita. Kui ma aga ütlesin, et kontrolltöö tuleb internetis, lisaks on paljud küsimused/ülesanded valikvastustega, vaatasid mulle vastu palju rõõmsamad näod.

Socrative’i puhul mulle meeldis, et ma sain paljusid tingimusi ise määrata: kas õpilane saab vastata omas järjekorras küsimustele, nendel edasi-tagasi liikuda või saab uue küsimuse alles siis, kui eelmine on vastatud; kas saab oma esialgset vastust muuta; vastusevariantide järjekord muutub, seega ei saa üksteiselt vastuseid küsida jms. Loogiliselt saab küsimuse/ülesande juurde pilte lisada ja ma näen reaalajas, millised küsimused on õpilasel juba vastatud ning kaugel kogu klass ülesande läbimisel on.

Küsimused saavad olla kas kuni 4 vastusevariandiga, õige/vale või ka avatud küsimusena, kus õpilane vastab tekstina. Esimese kahe variandi puhul saan kohe teada, kas õpilase vastus oli õige või vale, teksti puhul õiget vastust ma ei määra, kuna siis peaks õpilane vastama täpselt minu sõnadega ning ilma ühegi kirjamärgi erinevuseta.

Andmed saan nii Exceli kui ka PDF failina, kogu klassi, küsimuste või õpilase põhisena, kuidas vajadus on.

Seega olen ma Socrative’i kasutanud põhiliselt kontrolltööde tegemiseks, mitte kiire tagasiside saamiseks, kuna koolis meil wifit pole ning me peame eraldi arvutiklassi minema, mis aga võtaks aega. Paljudel lastel ei olnud (ei ole siiani kõigil) võimalik oma telefoniga andmesidet kasutada, mistõttu ka nende seadmeid ei saanud kasutada.

Viimati tegin internetipõhise kontrolltöö siis, kui kodus haiguslehel olin. Tänu sellele ei pidanud keegi mulle kontrolltöösid koju tooma, et saaksin neid parandada, vaid sain nad koheselt kätte. Varasemalt olen kasutanud ka koduõppe laste puhul.

 

Plickers

PLICKERSJärgmine, mida hakkasin kasutama, oli Plickers. Oh, kuidas see mulle meeldis! Ja vot see oli tunni lõpus tagasiside saamiseks ja ka kontrolltööks kordamisel. Õpilastele tundus see põnev ja mänguline. Praegugi kasutan seda, kuna ainult õpetajal on nutiseadet vaja, õpilastel peavad olema vaid QR-koodiga kaardid. Ma ei ole printinud igale õpilasele oma kaarti, vaid kasutan ühte komplekti kõikide klassidega. Kui neil oleksid enda kaardid oma käes, siis oleksid need pidevalt kadunud või koju unustatud ning tundi ei saaks läbi viia nii, et kõik oleksid osalised. Varasemalt olen Plickersi keskkonnas loonud klassid, kus iga õpilase olen “ühendanud” ühe kaardi numbriga. Plickerit alustades määran keskkonnas, millise klassiga hetkel tegemist on ning jagan igale õpilasele temale määratud numbriga kaardi. Kaarte saab kasutada ilma isikustamata, sel juhul ei näe ma, kuidas konkreetne õpilne vastas, vaid kogu klassi korraga. Ka hea variant.

Plickersis saab esitada samuti kuni 4 vastusevariandiga ja õige/vale küsimusi ja lisada ülesande juurde pilti. Teatud määral mind üllatas, et õpilastele meeldib jälgida isegi seda, kas seinal nende nime ette tuleb linnuke ehk kas tema vastuse mu nutiseade registreeris. Lihtne, aga huvitav.

Plickersi kõige suuremaks eeliseks ongi see, et õpilane ei vaja oma nutiseadet ega wifit/andmesidet. Ning mulle sobib see, et sama komplekti QR-kaarte saan pidevalt kasutada, nii õpilastega kui ka näiteks töökaaslastele viktoriine vms tehes teemapäevadel. Ka noorematel õpilastel ei ole raskusi kaartide kasutamisega. Veidi võtab aega see õige varianditähe otsimine kaardil, kuid ruttu saadakse asjale “pihta”.

 

Kahoot

KAHOOTViimasena avastasin enda jaoks Kahooti. Seda kasutan võistlusmomendi pärast. Õpilasetele meeldib omavahel ju võistelda ning kui nad selle käigus ka teadmisi omandavad/kinnistavad, võidame mõlemad. Kahooti olen viimasel ajal kõige rohkem kasutanud, kuna see tundub õpilastele kõige põnevam, nende arvates võiks terve tunni sellega tegeleda. Küsimuste arv kasvab tund-tunnilt. Uue teema puhul teen mõned üksikud küsimused esimese tunni lõpus kasutamiseks ning iga tunniga lisan mõne küsimuse juurde. Teema lõpuks on mul küsimustena olemas kõik tähtis, mida õpilased peaksid selle teema kohta teadma ning kontrolltööks kordamise tund lähebki pea täielikult Kahootis “mängimisele”. Ühte küsimustikku teeme läbi mitmeid kordi, kuna esimesed korrad läheb rohkem aega küsimuse lugemisele ja vastuse leidmisele, mistõttu saadakse ka vähem punkte. Teised korrad juba teatakse õiget vastust ning punktiskoorid tulevad paremad. Tore on aga see, et vastusevariantide järjekord muutub, seega peavad õpilase vastuse meelde jätma.

Mõni aeg tagasi tekkis mul loodusõpetuse tunnis olukord, kus õpilased tahtsid Kahooti teha, kuid ma ei olnud neile seda ajapuudusel jõudnud valmis teha. Siis leppisime kokku, et nad hakkavad iseseisvalt teema kohta õpikust lugema ja mina teen samal ajal neile küsimusi valmis. Tavaliselt me tunnis õpikust ei loe, vaid see on rohkem toetav neile, kes tunnis kõike ei haaranud. Seekord oli aga väga kihvt, et nad omalt poolt sellise variandi välja pakkusid. Tekitasid endale ise motivatsiooni iseseisvalt tegutseda ning kõik tõesti lugesid. Ei lastud silmadega tekstist lihtsalt üle, vaid kui ma suuliselt neid küsitlesid oskasid nad ka vastata.

Kõige paremini jääb mul aga meelde tüdruk, kes muidu istus klassis kõige-kõige taga. Kohe nii taga, et ta tool oli akna ja kapi vahel ning tooliselg vastu seina. Kuid selleks, et seinalt küsimusi ja allpool olevaid vastusevariante paremini näha, tuli koheselt kõige ette ja asus “vihaselt” võitlusesse.

Korralik motivaator on ka edetabel, mis peale igat küsimust näha on. Sinna mahub vaid viis kõige rohkemate punktidega nime. Peale igat küsimust saame vaadata, kes üles ärganud on ja ennast viie parima hulka suutnud tuua. Need, kes korra tabelist välja kukuvad, pingutavad kohe veel rohkem. Sellisel ajal on õpilasi jälgida väga tore. Siiani on nad seda võistust äärmiselt sõbralikult ja mänguliselt võtnud, keegi endast välja (väga) pole läinud.

Seega Kahootil on väga palju plusse, kuid ka üks-kaks suurt miinust. Esiteks, peab igal õpilasel olema end nutiseade ja ka ligipääs internetile. Minu koolis suuremal osal õpilastest on nüüdseks oma seadmed olemas, paar korda olen pidanud oma telefoni laenama (külalisrežiimis loomulikult), kuid paljudel puudub andmeside.  Need, kel on andmeside olemas, kasutavad seda, teistele jagan hotspotiga enda oma. Itipoisilt sain wifi ruuteri, kuid seda kasutades läks meil terve tund kaotsi. Õpilased wifisse said, kuid võrk kadus iga lühikese aja tagant ära, lõppkokkuvõttes kasutasime ikkagi mobiilset andmesidet.

 

Kokkuvõtteks

Tegelikult on nii palju võimalusi, kuidas õppimine palju huvitavamaks teha ja õpilaste motivatsiooni tõsta/hoida. Minu rõõmuks on paljud minu kooli õpetajad väga huvitatud uutest võimalustest ning valmis veidi pingutama, et aja ja võimalustega kaasas käia. Mõnus on niimoodi töötada!

 
 
 
 

Categories: Digitaalsete õppematerjalide koostamine | 2 Comments

3. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks

Pean ütlema, et minu kokkupuude õpetajana veeb 2.0 vahenditega õppematerjalide koostamisel on kesine. Kuna meie koolis ei ole klassides smarttahvleid jms, vaid mõnes üksikus on projektorid, mis arvutiga ühendatud, siis rohkem rõhku olen ma pannud füüsiliste õppematerjalide tegemisele (mängud, töölehed jne). Interneti põhiseid õppematerjale olen koostanud veidikene siiski ka, neid eelkõige õpilastele iseseisvaks harjutamiseks. Tavaliselt on selleks, kas Quizletis, Preziz või LearningAppsis koostatud materjalid. Oma blogi mul pole, kus viited nendele materjalidele lisada, kuna praeguseni saan ma päris hästi hakkama Google Drive’i ja Facebooki võimalustega. Facebook on eelkõige omavaheliseks suhtlemiseks väljaspool tunde, kui ma materjali jagamiseks. Hea on see selle pärast, et FBs on õpilased kindlasti, seega ei kuule ma kunagi vabandusi, kuidas õpilane küll ei saanud eKooli või mujale ning seetõttu puudus ligipääs ülesandele või materjalile. Kui ta mu sõnumit on näinud, tekib sinna kõrvale linnuke, seega loen teate vastu võetuks.

Drive’i võimalusi kasutame me õpilastega omavahel tööde jagamiseks, seda eelkõige arvutiõpetuses, aga ka teatud kodutööde tegemisel.

Ma olen mõelnud oma ajaveebi vms keskkonna tegemisele, kuhu panna siis õppetundide kaupa materjali ja ülesandeid, kuid ajapuudusel on see jäänud tegemata. Plaan on proovida Google Classroomi, kuna see ühendaks mul juba kasutusel olevat Drive’i. Uuendusena saab Classroomi kalendrit vitsutada mujal keskkondadesse näiteks vanematega jagamiseks.

Ajaveebi platvormidest olen kodulehe tegemiseks kasutanud WordPressi oma serveris, mis pakub hulganisti rohkem võimalusi kui WordPressi enda majutuses kui praegune blogi, mida loete. Hetkel tunnen ma, et mu käed on väga seotud, kuna paljusid asju (korralik teksti redaktor, erinevad widgetid jne) ei ole siin võimalik kasutada.

Lugemismaterjalides olevatest võimalustest proovisin veidi Wikispaces Classroomi. Iseenesest võimalusi seal on, saab faile ja ülesandeid lisada, ka päris suur hulk widgeteid on, sealhulgas vitsutamine. Kujundus ei ole siiski minu maitsele ning kahjuks saab seal muuta ainult kujunduse värve, mitte paigutust.

Kindlasti tasuks erinevaid võimalusi rohkem uurida ning oma töös kasutusele võtta, et õppimine muuta huvitavaks ja mitmekülgsemaks. Internetipõhiste õppematerjalide loomine annab rohkem võimalusi oma õppimises aktiivne olla ka neil, kes füüsiliselt koolis ei ole saanud käia misiganes põhjusel, kas siis lühemat või pikemat aega.

Kuna mul väga kogemusi veel veeb 2.0 võimalustega õppematerjalide koostamisel, siis tuli ka see postitus veidi lühike, kuid tulevikus plaanin tubli ja korralikult kaasaegne olla. Paari aasta pärast oleks samal teemal postitus kindlasti sisutihedam.

 

 

Link ülesandele

 

Categories: Digitaalsete õppematerjalide koostamine | Leave a comment

Blog at WordPress.com.