HT praktika

Eneseanalüüs nädal I

Mis toimus?

Esimesel “päris”praktikanädalal käisin ma tegelikult vaatluspraktikat tegemas, kuna varasemalt ei olnud see võimalik. Samal ajal saime HT-ga veidi räägitud ka minu praktika tegevustest. Lisaks sellistele väiksematele jooksvatele tegevustele on minu ülesandeks algklasside õpetajatele koolituse tegemine.

Kuna järgneval nädalal pidi HT koolitusel olema, siis leppisime kokku, et ma annan ise tema asemel 10. klassile informaatika tundi. Seal koolis on informaatika tunnid 5. klassis ja 10. klassis. Vaatluspraktika päeval, tema tunni lõpus, küsisin õpilastelt, mis teema neid huvitaks ning plaani sai võetud väike videotöötlus. Ootan igatahes huviga. Samuti on see mulle uueks kogemuseks, kuna kõik õpetajana töötatud aastad olen veetnud väikeses maakoolis, suure klassi ees pole olnud. Veidi pelgan seda, et aega on ainult 1 tund, õpilasi palju, klass on pikk ja viimased õpilased jäävad õpetajast väga kaugele. Kas ma suudan seda klassi hallata nii, et kõik jõuavad/tahavad kaasa teha

Kaks nädalat tagasi kutsus HITSA  õpetajaid osalema “ProgeTiigri digitaalse õppevara kogumiku“ koolituste läbiviijate konkursil. Minul läks “lambike põlema”: kui hea võimalus oleks see praktika tegemiseks? Ma ei ole varasemalt ametlikult kedagi koolitanud, kuid huvi on suur, antud koolitused on aga avatud kõikidele õpetajatele. Minu arvates väga hea võimalus.

Esimesel nädalal leppisin ka oma koolis direktoriga kokku õpetajatele koolituse korraldamise. Praeguste plaanide kohaselt saab see toimuma eeloleval vaheajal. Teemaks on BeeBotide ja MakeyMakeyde kasutamine ainetundides, lisaks veidi muud ka. Kahjuks mulle jäi mulje, et mõned õpetajad ei ole väga vaimustuses, et peavad vaheajal veel ühe päeva koolimajas olema (lisaks sellele, et digi=paha, oma tundides uute võimaluste kasutamine = liiga palju lisatööd jne). Loodan ma sellele, et kui nad näevad, mis võimalusi antud seadmed pakuvad, siis äkki mõnel õpetajal siiski tekib soov/tahtmine/nägemus selle kasutamiseks.

Mis edasi?

Edasiseks plaaniks on kokku panna materjal informaatika tunniks, mis oleks piisavalt lihtne, kuid ülevaatlik ja 45 minutiga tehtav.

Samuti hakkan plaanima enda kooli õpetajate koolitust ning pean uurima, mida õpetajad ise lisaks tahaksid õppida.

 

Categories: HT praktika | Leave a comment

Vaatluspraktika analüüs

Koht

Vaatluspraktika tegin Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis, kus teen ka oma tööpraktika.

Sealne haridustehnoloog töötab poole kohaga. Vaatluspäeva sisse mahtus õpetajatele vajaliku tehnika viimine, informaatika tunni andmine, ühe koolituse tarvis kiirkoosoleku pidamine ja projektori juhtme ühendamine arvutiga.

HT rollid

Sealne HT tegeleb kooli kodulehe haldamise, õpetajate abistamise ja koolitamisega ning juhtkonnaga koos kooli IT valdkonna arendamisega. Õpetajad seal koolis pigem tahavad tehnilist abi, kui et nõustamist, mida võiks tundides kasutada. HT hinnangul on kooli õpetajate digivahendite kasutamine rahuldav: on neid, kes teevad seda usinasti ja neid, kes pigem mitte. Algklasside üks õpetajatest õpib Haapsalu Kolledžis haridustehnoloogiat, seega selle kooliastme õpetajad tegutsevad pigem omaette ja kooli HT käib pigem neile seadmeid viimas ja näitamas, kuhu nupule vajutada.

Umbes korra veerandis teeb HT õpetajatele ka koolitusi, millest võtab osa ligi kolmveerand õpetajatest.

Juhtkonnaga koostöös aitab HT seadmeid muretseda. Kool osaleb “Digiajastu haridusjuhi” koolitusel, mille meeskonda vaadeldav HT ka kuulub.

Vaatluspäeval toimuski selle meeskonna koosolek, kus arutati üleval nimetatud koolituse kodutöö ülesandeid. Väga huvitav oli kuulata, kuidas erinevad liikmed kooli hetkeolukorda ja tulevikku näevad. Üldiselt on nägemus üks, kuid vaidlemist/arutamist oli omajagu.

Õpikeskkonnad, vahendid, süsteemid

Informaatika tunde andes kasutab sealne HT Moodle’it. Kogu koolipere kasutab väga palju Google Drive’i võimalusi, ka kõigi õpetajate töökavad on ühises kaustas (vaatamisõigusega loomulikult). Olemas on ka siseveeb, kuid seda mingil põhjusel väga ei kasutata. Oma töös kasutab HT Delli dokitavat sülearvutit, millised on ka arvutiklassides (2 tk).

Mõtteid

Viibides toimunud koosolekul oli mul võimalus ka õppealajuhatajaga rääkida. Nii nagu arvata oli, on tema nägemus õpetajate digipädevustest ja tundides IKT võimaluste kasutamise rohkusest positiivsem kui HT oma. Jutu käigu ütles ta, et õpetaja, kelle tund on piisavalt huvitav, ei peagi IKT võimalusi oma tundides kasutama. Mind see teatud mõttes üllatas. Olen ise sama kooli vilistlane ning jutt läks konkreetsele kirjanduse õpetajale, kelle tunnid olid/on alati huvitavad, palju arutamist ja rühmatöid. Õppealajuhtaja arvamuse kohaselt on digivõimalused “päästerõngaks” igavatele tundidele. Ilmselt polnud nad HT-ga sellest väga rääkinud, kuna ka tema näis üllatunud. Ma loomulikult nõustusin, et alati ei peagi neid vahendeid tunnis kasutama: igavat tundi/õpetajat ei pruugi ka see päästa. Kui aga iga aineõpetaja kohustuseks on õpilaste digipädevusi suurendada, siis võib digivõimalusi kasutada ka kodutööde puhul. Nii ei “solgitaks” niigi korralikku tundi, kuid siiski arendataks õpilaste digioskusi. Sellega ta nõustus.

Kuidas hindan ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga?

Kindlasti on mul väga suur arenemisruum. Vaadeldud HT on väga pikalt töötanud koolides IT valdkonnas, maakonna õpetajatele on tema, kui koolitaja, nimi tuttav. Sealses koolis tundus päris keeruline seda tööd teha, kuna õpetajaid palju ja igaüks juskui nokitseb kuskil omaette. Võibolla on see mulje petlik ning hiljem praktiga käigus muutub. Enesekiituseks võin öelda, et erinevate õpikeskkondadega olen hetkel paremini kursis ning sain talle mõnda tutvustada, kuna ta ei ole kindel, kas tahab oma informaatika kursust Moodle’is jätkata.

Categories: HT praktika | Leave a comment

Blog at WordPress.com.