Õpianalüütika

Kodutöö

Õpetajale saaks meile antud andmete põhjal anda teada kommenteerivate õpilaste arvu. Õpetaja võiks saada tagasisidet oma kursuse iga peatüki kohta, et näha, kas kommenteerimiste arv järjest tõuseb või mitte.

Mille jaoks on vajalikud?

  • õpetajal võib näiteks olla hüpotees, et kursuse alguses ollakse vähem aktiivsed ja hiljem, kui ollakse juba harjunud, siis kommenteerimiste arv tõuseb.
  • teiseks võiks selle järgi hinnata, millised teemad/peatükid on õpilastele paeluvamad/huvitavamad/tekitavad rohkem arutelusid.

 

Categories: Õpianalüütika | Leave a comment

Blog at WordPress.com.