Õppedisaini alused

Protected: Reflektsioon

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: Õppedisaini alused | Enter your password to view comments.

Kivike tiigis

                              Merrilli „Kivike-tiigis“

kivikeÕppedisaini mudeli keskseks on lihtne eluline probleem või ülesanne, mille õppija lahendab etteantud juhiste/õpetuste järgi. Selle sammu juures töötatakse välja kogu õppijale antav informatsioon ja detailsed sammud ülesande täitmiseks. Olemas on nii sisendid kui ka väljundid.

Teiseks ringiks ehk järgmiseks sammuks
õppedisainis on sarnased, kuid raskusastmelt järjest keerukamate ülesannete jada . Nende ülesannete

lõpuks on õppija omandanud kogu õpetatavad teadmised ja oskused. Ka siin peavad olema kõik ülesanded täielikult koostatud koos sisendite, väljundite ja vajalike sammudega. Iga ülesanne ei tohi sisaldada kõiki osaoskusi, mis on õppimise eesmärgiks ja kõikide jadaülesannete lahendamiseks vajalikud. Sealjuures peavad lõpuülesannete lahendamiseks vajalikud osaoskused olema omandatud eelnevate ülesannete käigus.

Kolmandaks ringiks on kõigi ülesannete lahendamiseks vajalike oskuste ja teadmiste määratlemine.

Neljanda osana tuleb välja töötada õpistrateegia, mis aitab õppijatel vajalike teadmisi ja oskusi omandada. Oluline on, et õppija saaks iga ülesande juures aru, kuidas ta seda reaalses elus saab kasutada. Seotus reaalse eluga on oluline osa õpimotivatsioonist. Õpistrateegias määratakse ära ka sobiva juhendamise määra erinevate ülesannete juures. Probleemikesksele strateegiale omaselt väheneb järk järgult õppijale pakutava juhendamise määr.

Viiendaks ringiks on õpikeskkonna ja õppematerjali kujundamine ehk disain.

Kuuendaks sammuks ehk ringiks tiigis on valmistoodang.

Merrilli mudel ja minu töö

Mina töötan õpetajana põhikoolis ning muuhulgas annan ka arvutiõpetuse tunde. Kõige esimesena tuligi pähe, et just selles aines oleks hea seda mudelit kasutada. Arvuti õpetus tuli pähe arvatavasti selle pärast, et artiklites oli näitena toodud MS Exceli õpetamine ning ka minul on see aktuaalne. Iseesesest mudelit rakendada oleks üpris kasulik, eelkõige õpilastele. Andes neile lühikesi, alguses kergeid ja kindlasti elulisi ülesandeid, on nad kindlasti palju motiveeritumad, kui kirjeldada nende jaoks utoopiliselt, mida kõike nad saavad oskama ning mille poole läbi tunde kestvate ülesannete liikuda. Mu enda jaoks tundub päris põnev niimoodi oma ainet kokku panna: jaotada erinevateks ülesanneteks ja oskusteks, mis hiljem ühe suure pildi kokku panevad.

Allikad

Merrill, D.M. (2007). A Task-Centered Instructional Strategy (http://mdavidmerrill.com/Papers/Task_Centered_Strategy_published.pdf)

Merrill, D.M. (2002). A Pebble-in-the-Pond Model for Instructional Design (http://www.ispi.org/archives/resources/Vol41_07_41.pdf)

Kasutatud pildid

http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/merrilli-oppedisaini-mudel-kivike-tiigis

http://edn5101s-portfolio-henzinger.wikispaces.com/file/view/Merrill_2002_strategy.jpg/265881532/633×374/Merrill_2002_strategy.jpg

Categories: Õppedisaini alused | Leave a comment

Blog at WordPress.com.